Servicii


Odontoterapie

Odontoterapia restauratorie este ramura medicinii dentare care se ocupă cu depistarea şi tratamentul leziunilor carioase. Leziunea carioasă (caria dentară) este un proces distructiv cronic al ţesuturilor dure ale dintelui, fără caracter inflamator, care produce necroza şi distrucţia acestora. La început caria dentară se manifestă ca o simplă coloraţie maronie a dintelui. În urma distrucţiei ţesuturilor dentare apare cavitaţia coronară sau radiculară, care nedepistată şi netratată la timp continuă să se mărească, putând ajunge să producă inflamaţia pulpei dentare („a nervului”).

Profilaxie

Una dintre ideile fundamentale ale medicinei spune că este mai uşor să previi decât să tratezi. Acest principiu este valabil în orice ramură a medicinei, inclusiv şi în stomatologie. Teama de medicină în general şi de medicul stomatolog în special, face acest principiu foarte greu de aplicat în medicina de zi cu zi. Profilaxia reprezintă prima şi cea mai importantă etapă a îngrijirii dinţilor. Respectarea măsurilor profilactice salvează timp şi efort şi elimină eventualul disconfort al tratamentelor stomatologice.

Parodontologie

Boala parodontală este un complex de afecţiuni inflamatorii ale parodonţiului marginal, determinate de microorganismele plăcii bacteriene cu participarea constantă pe acelaşi plan şi a unor factori generali care induc organismului o susceptibilitate particulară în tandem cu factorii locali imunitari care favorizează evoluţiile pe plan local.

Chirurgie

Chirurgie dento-alveolară realizează intervenţii menite să trateze afecţiunile de la nivelul dinţilor şi ale părţilor moi înconjurătoare. Cea mai frecventă intervenţie chirurgicală întâlnită în stomatologie este extracţia dentară (exodonţia). Atitudinea medicilor stomatologi din cadrul cabinetului nostru, este dominată de principiul conservator, urmărind prin perfecţionarea continuă a tehnicilor şi a metodelor de tratament, să recupereze majoritatea dinţilor care, de altfel, ar intra în categoria indicaţiilor de extracţie.

Implantologie

Implantologia, ca și ramură relativ recentă a medicinii dentare, constă în introducerea în creasta edentată maxilară sau mandibulară a unui material aloplastic de diferite forme și dimensiuni, biocompatibil, cu scopul susținerii unor restaurări protetice, care să refacă morfologic și funcțional dinții naturali pierduți. Aşadar, implantul este un dispozitiv mic, robust, prevăzut cu spire şi confecţionat din titan, care se comportă identic cu structura rădăcinii unui dinte natural (imagine).

Protetica

Protetica dentară este ramura stomatologiei care se ocupă cu restaurarea morfo-funcţională şi estetică a cavităţii orale prin intermediul unor restaurări biocompatibile. Cu ajutorul tratamentelor protetice se realizează refacerea dinţilor nefuncţionali şi înlocuirea celor deja pierduţi.

Cosmetica dentara

Zâmbetul reprezintă unul dintre instrumentele noastre de comunicare cele mai puternice, cu un impact fundamental asupra aspectului estetic, asupra expresiei faciale, a funcţiei masticatorii, a foneticii şi a exprimării verbale. „Zâmbetul este o operă de artă”. Este şi opera de artă a medicului stomatolog, deoarece în ziua de astăzi, o cerere frecventă în rândul pacienţilor este de a primi tratamente dentare care să le optimizeze aspectul estetic şi funcţia, în vederea îmbunătăţirii aspectului fizic, ceea ce îi poate ajuta să îşi crească propria stima de sine.

Pedodontie

Pedodonţia are ca obiectiv de activitate profilaxia şi terapia leziunilor dento-parodontale şi ale mucoasei bucale, la copil şi adolescent. Instruirea copilului şi al părinţilor în direcţia prevenţiei, trebuie să se realizeze încă din primii ani de viaţă ai copilului, deoarece un copil educat şi tratat precoce devine mai conştient de responsabilitatea sa în păstrarea sănătăţii dinţilor şi a cavităţii orale. Tocmai de aceea controalele periodice sunt obligatorii pentru a se putea acţiona preventiv asupra diverselor afecţiuni cât şi pentru a stabili o relaţie medic-copil-părinte care să faciliteze stabilirea unui diagnostic şi efectuarea unui tratament corespunzător.